Nogometno središte Beli Manastir

Prvenstvo

Kup natjecana

  • 2022
  • 2021
  • 1999-2020
  • Seniori
  • Juniori
  • Kadeti
  • Stariji Pioniri
  • Mlađi pioniri
  • Početnici
  • Predpočetnici

NK Borac - pobjednik

HNK Bilje - sudionik

REZULTATI FINALNIH UTAKMICA KUP-a NOGOMETNOG SREDIŠTA BELI MANASTIR od 1999.

SENIORI
1999. HNK»RADNIČKI» Mece – NK»DARDA» Darda 2:4
2000. ŠNK“BARANJA-BELJE“- ŠNK»POLET» Karanac 7:1
2001. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – NK»PETLOVAC» Petlovac 1:1 (3:5) jedanaesterci
2002. ŠNK“BARANJA-BELJE“- – NK»LASTAVICA» Grabovac 3:3 (7:8) jedanaesterci
2003. ŠNK“BARANJA-BELJE“- NK»DARDA 1:0
2004. ŠNK“BARANJA-BELJE“- NK»MLADOST» Čeminac 4:0
2005. NK»DARDA» – NK»PETLOVAC» 1:4
2006. HNK»RADNIČKI» Mece – HNK»BILJE» Bilje 5:1
2007. NK»MLADOST» Čeminac – ŠNK»LUG» Lug 1:2
2008. NK“MEĐIMUREC“ – ŠNK“LUG“ 5:1
2009. NK“PETLOVAC“ – NK“COLUMBUS 2007“ Suza 1:0
2010. NK“BELJE“ Kneževo – NK“BORAC“ Kneževi Vinogradi 5:1
2011. NK»BORAC» Kneževi Vinogradi – HNK»RADNIČKI» Mece 1:1/4:5/jedanaesterci
2012. NK»BORAC» Kneževi Vinogradi – HNK»RADNIČKI» Mece 1:1/4:5/ jedanaesterci
2013. NK»BORAC» Kn Vinogradi – HNK»RADNIČKI» Mece 1:1/4:5/ jedanaesterci
2014. NK“MLADOST“ Čeminac – HNK“RADNIČKI“ Mece 0:2
2015. NK“BORAC“ Kn.Vinogradi – NK“MLADOST“ Čeminac 0:0 /4:3/ jedanaesterci
2016. NK“BELJE“ Kneževo – ŠNK“BARANJA-BELJE“ 0:4
2017. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – HNK“BILJE“ Bilje 3:2
2018. HNK“RADNIČKI“ Mece – NK“HAJDUK“ Popovac 0:4
2019. HNK“RADNIČKI“ Mece – NK“HAJDUK“ Popovac 5:0
2020. Finale KUP-a NS Beli Manastir je prolongirano za proljeće 2021.g.5
2021. NK»DARDA» Darda – NK»BORAC» Kneževi Vinogradi 1:1 (5:3) jedanaesterci

JUNIORI
2000. NK»DARDA» – NK»CROATIA» 2:2 (6:4) jedanaesterci
2001. NK»BARANJA-BELJE» – NK»BRATSTVO» 2:2 (2:4) jedanaesterci
2002. NK»BARANJA-BELJE» – NK»DARDA» 1:3
2003. NK»RADNIČKI» Mece – NK»DARDA» 0:1
2004. NK»BARANJA-BELJE» – NK»DARDA» 1:4
2005. NK»BARANJA-BELJE» – NK»BORAC» KnVinogradi 1:3
2007. HNK»BILJE» – HNK»RADNIČKI» Mece 1:5
2008. HNK“BILJE“ – HNK“RADNIČKI“ Mece 2:0
2009. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – NK“DARDA“ 2:1
2019. NK“BRATSTVO“ – NK“ŠPARTA“ Beli Manastir 1:2

KADETI
2001. NK»DARDA» – HNK»RADNIČKI» Mece 3:1
2002. ŠNK“BARANJA-BELJE“- HNK»RADNIČKI» Mece 7:0
2003. ŠNK“BARANJA-BELJE“- NK»BORAC» Kn.Vinogradi 2:0
2004. ŠNK“BARANJA-BELJE“- NK»LASTAVICA»Grabovac 4:3
2005. ŠNK“BARANJA-BELJE“- HNK»RADNIČKI»Mece 4:1
2006. NK»MEĐIMUREC – HNK»BILJE» 4:1
2007. NK»MEĐIMUREC» Kozarac – ŠNK»BARANJA-BELJE» 1:4
2008. NK“MLADOST“ Čeminac – ŠNK“BARANJA-BELJE“ 0:6
2009. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – NK“DARDA“ 1:0
2010. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – NK“DARDA“ 3:3(8:7) jedanaesterci.
2011. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – NK „BELJE“ Kneževo 5:1
2012. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – HNK“BILJE“ 6:0
2013. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – HNK“BILJE“ 4:0
2014. ŠNK“BARANJA-BELJE“- NK“BORAC“ Kn. Vinogradi 5:1
2015. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – NK“DARDA“ 4:0
2016. NK“DARDA“ – HNK“RADNIČKI“ Mece 6:4 /0:3 par-forfe/
2017. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – NK“DARDA“ Darda 0:6
2018. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – NK“ŠPARTA“ Beli Manastir 2:0
2019. HNK“BILJE“ Bilje – NK“ŠPARTA“ B.Manastir 1:4

PIONIRI
1999. NK»BORAC» – NK»BRATSTVO» 1:4
2000. ŠNK»BARANJA-BELJE» – HNK»RADNIČKI»Mece 5:1
2001. ŠNK»BARANJA-BELJE»- NK»BORAC» Kn.Vinogradi 0:1
2002. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – NK»BORAC» Kn.Vinogradi 4:0
2003. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – NK»LASTAVICA» Grabovac 3:0
2004. ŠNK»BARANJA-BELJE» – HNK»RADNIČKI» Mece 1:6
2005. ŠNK»BARANJA-BELJE»- NK»MLADOST»Čeminac 0:1
2006. ŠNK“BARANJA-BELJE“- NK»LASTAVICA» Grabovac 5:0
2007. HNK»BILJE» Bilje – ŠNK»BARANJA-BELJE» 2:3
2008. HNK“BILJE“ – ŠNK“BARANJA-BELJE“ 1:1 /6:5/ jedanaesterci
2009. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – NK“DARDA“ 2:2 /9:8/ jedanaesterci
2010. HNK“BILJE“ – ŠNK“BARANJA-BELJE“ 2:5
2011. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – ŠNK“POLET“ Karanac 9:0
2012. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – NK“HAJDUK“ Popovac 8:0
2013. ŠNK»BARANJA-BELJE» – NK»DARDA» 1:3
2014. NK»BARANJA-BELJE» – NK»DARDA» 1:4
2015. NK»BORAC»Kn.Vinogradi -NK»DARDA» Darda 1:1 /4:2/ jedanaesterci
2016. NK»DARDA» – ŠNK“BARANJA-BELJE“ 3:4
2017. NK»BRATSTVO» – NK»DARDA» 1:5
2018. NK»BRATSTVO» – NK»DARDA» 1:4
2019. HNK“BILJE“ – NK“ŠPARTA“ B.Manastir 2:0

MLAĐI PIONIRI
2005. HNK“RADNIČKI“ Mece – NK“MEĐIMUREC“ Kozarac 2:2 /6:3/ jedanaesterci
2010. HNK“BILJE“ – ŠNK“BARANJA-BELJE“ 2:5
2011. ŠNK“BARANJA-BELJE – NK“LUČ“ 0:5
2012. HNK“BILJE“ – NK“CROATIA“ Branjin Vrh 10:1
2013. NK»BARANJA» – NK»BORAC» 8:2
2014. NK»BARANJA-BELJE» – NK»BORAC» 0:4
2015. NK»BORAC»Kn.Vinogradi -NK»DARDA» Darda 0:4
2016. NK“DARDA“ – NK“RADNIK“ /Novi Bezdan/ 2:1
2017. NK“BRATSTVO“ – NK“DARDA“ 0:2
2018. NK“BRATSTVO“ – NK“ŠPARTA“ 3:4
2019. HNK“BILJE“ – NK“DARDA“ 7:1

POČETNICI
2002. NK»PETLOVAC» – NK»BRATSTVO» Jagodnjak 1:0
2003. NK»BARANJA» – NK»PETLOVAC» 1:2
2004. NK»DARDA» – NK»BORAC» 2:0
2006. NK»BARANJA» – HNK»RADNIČKI» 5:0
2007. NK»DARDA» Darda – ŠNK»BARANJA-BELJE» 0:4
2008. HNK“BILJE“ – ŠNK“BARANJA-BELJE“ 1:4
2009. ŠNK“BARANJA-BELJE“ – NK“CROATIA“ Branjin Vrh 13:1
2012. ŠNK“BARANJA-BELJE – HNK“RADNIČKI“ Mece 14:0
2013. ŠNK“BARANJA-BELJE – NK“PETLOVAC“ 3:3 /6:7/
2014. NK»BRATSTVO»Jagodnjak- NK»MLADOST» Draž 4:1
2015. NK»MLADOST» Čeminac – NK»MLADOST» Draž 5:2
2016. ŠNK“BARANJA-BELJE I – ŠNK BARANJA-BELJE II 9:6
2017. ŠNK“BARANJA-BELJE – HNK“BILJE“ 3:1
2018. NK“BORAC“ Kneževi Vinogradi – NK“DARDA“ 4:0
2019. NK“BORAC“ 1 Kn. Vinogradi – HNK“BILJE“ 3:0

PREDNATJECATELJI
2019. NK“BORAC“ Kneževi Vinogradi – HNK“BILJE“ 1:5

VETERANI
2009. NK“DARDA“ – NK“DINAMO“ B.P.Selo 2:1
2019. NK“BORAC“ – NK“VIŠNJEVAC“ 4:0

Zimska malonogmetna liga

NS Beli Manastir
Školska 3A
31300 Beli Manastir
Tel/fax:031 700 454
Mail: ns.bm@post.t-com.hr

OIB:11356079243
IBAN: HR 27 234000 91110457004